Mag. Ewa Jablonski
Dr.-Karl-Lueger-Platz 2
A-1010 Wien
Telefon / Phone: +43 1 513 66 36
Handy / Mobile: +43 699 1 513 66 36
E-Mail: ewa.jablonski@chello.at